Digitális oktatás házirendje

Digitális oktatás házirendje

Az alábbiakban közöljük a digitális oktatásra, online órákra vonatkozó házirendet

 • Az online órákon való megjelenés kötelező, a tanórai szabályok betartásával (megfelelő öltözék, evés mellőzése, nem ágyban fekve stb.). Úgy kell megjelenni, mintha rendes tantermi órán lenne, és oda kell készíteni a megfelelő eszközöket, ami az adott órához szükséges.
 • A tanórától való távolmaradást a tanár feljegyzi. Ha a diák nem tud elfogadható magyarázatot, igazolást adni a meg nem jelenésére, hiányzását igazolatlannak tekintjük. Sorozatos hiányzás esetén a szaktanár tájékoztatja az osztályfőnököt, aki ezt hivatalos e-mail formájában jelzi a szülőnek. Ha a tanuló továbbra sem vesz részt az órákon, az osztályfőnök ezt jelezni köteles a vezetőségnek.
 • A tanár az online élő órára lehetőség szerint a Kréta DKT felületét használja. (Szükség esetén más platformok is használhatók: pl. meet, skype, zoom stb.)
 • A tanár csak az órarend szerinti időpontban tarthat online órát és kizárólag ebben az időpontban írathat kötött idejű dolgozatot.
 • Szülők lehetőség szerint ne tartózkodjanak az online órán és ne zavarják a menetét, mert ezzel személyiségi jogokat is sértenének. Természetesen elfogadható a segítség az online térbe való bejelentkezésnél, különösen az alsóbb évfolyamok esetében.
 • A kamerát és a mikrofont a bejelentkezéskor kötelező bekapcsolni, a továbbiakban pedig a szaktanár utasításait kell követni.
 • A tanóra ideje alatt nem lehet mással foglalkozni, nem lehet enni, járkálni, mindenkinek látszani kell. Javasolt a semleges háttér beállítása, melyet az órán váltogatni nem szabad, hiszen ez az órai munkát megzavarja. Ha valakinek problémája akad a tanórán, azt jeleznie kell a tanárnak, senki nem távozhat az online térből engedély nélkül.
 • A tanóráról kép, videó, hangfelvétel készítése tilos, büntetőjogi felelősséget von maga után.
 • Arra törekszünk, hogy tanulóink feladataikat a digitális órákon teljesítsék. Az esetenként előforduló beadandó feladatokat a feladat nagyságát figyelembe véve arányos határidővel kell a tanároknak kiadni. A határidőn túl beadott feladatokra elégtelen osztályzat is adható. Ne adjon senki több feladatot és órán se oldjon meg többet, mint ami a jelenléti oktatásban megszokott.
 • Tananyagot megosztani és feladatot kiadni a DKT-ban is lehet, amely akkor fog megjelenni a diáknak, amikor órarendi órája van. Feladatot a tanár más platformon is megoszthat pl. Classroom, ebben az esetben használja annak ütemezési funkcióját.
 • Az elkészült feladatokat a tanár értékeli, visszajelzést ad a diákoknak. (Nem kell mindig mindenki beadott munkáját leosztályozni, értékelni.)
 • Az órai kommunikáció a szokott módon történik: ha a tanár kérdez, az adott tanulónak válaszolnia kell a megszokott formában a feltett kérdésre.
 • A tanár-diák iskolai kapcsolattartása csak hivatalos felületen történhet. A tanárok munkanapokon 8:00-16:00-ig érhetők el. A megszólítást, kommunikációt minden esetben kölcsönös tisztelet jellemezze!

Élményekkel teli, vidám digitális munkanapokat kívánunk!

Pályázatok

Okosan a pénzzel!