Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztere a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdetett az Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 67. § (8) bekezdése alapján:

„Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.”

A pályázatok beadási határideje 2020. március 6-a volt, az alábbi két vezetői program érkezett a Nagykanizsai Tankerületi Központhoz, iskolánk fenntartójához.

Tóth Éva vezetői program 

Kocsis István vezetői program

 

Pályázatok